10. 03. 2011. SEMINAR U VINKOVCIMA

9. i 10. ožujka, u Vinkovcima je održan seminar na temu ”Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina”. Seminar je dio projekta kojega financira Europska unija u svrhu razvoja ljudskih potencijala.

Fabiene Arnould, stručnjakinja iz EU za socijalno uključivanje, je održala predavanje na temu ”Socijalno mentorstvo za dugotrajno nezaposlene korisnike stalne pomoći” te nas pobliže upoznala sa ovom svakako korisnom tematikom te prikazala primjere iz prakse.

Kako naši korisnici imaju intelektualne poteškoće i samim time u našoj okolini pripadaju pod teško zapošljive osobe, poveznica između njih i socijalnog mentorstva svakako postoji. Seminar je pohodila Ivana Perak.