09.-13.08.2021. DRUŠTVENI CENTAR IN – Radionice u UZOSIO Golubica Vukovar

09.08.2021. godine, održane su slobodne aktivnosti. Na ovotjednim slobodnim aktivnostima tema nam je bila ˝Neispunjene želje˝. Korisnici su sa stručnim suradnikom pričali o željama koje bi htjeli ostvariti. Nakon toga napravili su šarene maslačke i prepustili se šarolikosti svojih želja.

12.08.2021. godine, održane su radionice plesa. Na ovoj radionici plesa korisnici su mogli saznati par informacija o Hrvatskoj tradicionalnoj glazbi, te otplesati po koji tradicionalni ples, uz pomoć trenera plesa.

13.08.2021. godine, održane su radionice likovno kreativne. Tema ovih radionica bila je ˝ Prostorno djelovanje boje - baloni˝. Na ovoj radionici vanjski suradnik je korisnicima zadao zadatak da promatrajući balone prenesu viđeno na papir.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.