09.-11.06.2021. DRUŠTVENI CENTAR IN-RADIONICE U UZOSIO GOLUBICA VUKOVAR

09.06.2021. godine, održane su slobodne aktivnosti. Na ovim slobodnim aktivnostima obilježili smo Svjetski dan darivatelja krvi koji se obilježava 14. lipnja s ciljem ukazivanja na važnost i potrebe sigurne krvi i krvnih pripravaka, a ujedno je i zahvala svim dobrovoljnim darivateljima krvi. Svake godine spašavanje milijuna života ovisi o transfuzijama krvi i krvnih pripravaka. Korisnici su na aktivnostima imali priliku pogledati nekoliko video zapisa na navedenu temu, te su izradili plakat.

10.06.2021. godine, održane su radionice plesa. Trenerica mažoret plesa na ovoj radionici govorila je o funkciji kretanja u mažoret plesu. Koordinacija osnovne i složene kretnje ruku i nogu su strukture koje su karakteristične u mažoret plesu. Gibanjem rukama mogu biti izvođeni pokreti opruženim rukama od predručenja, predručenja gore lijevo ili desno, predručenja dolje lijevo ili desno, preko odručenja, odručenja pod kutom dolje i gore, uzručenja i zaručenja. U mažoret plesu se također upotrebljavaju gibanja sa zgrčenim rukama, i to zaručenje zgrčeno, odručenje zgrčeno s podlakticama u uzručenju pod 90° i to sa statičnim štapom. Kod kružnih gibanja rukama, najizraženiji su pokreti bočni krugovi naprijed i nazad, s time da je lijeva ruka uvijek u predručenju dok se desnom rade kružni pokreti unazad s vrtnjom osmice, pri čemu štap može biti i statičan. Jednako su tako izraženi i čeoni krugovi prema van i prema unutra sa statičnim ili dinamičnim štapom. Vrtnja zvijezde je primjer gdje je lijeva ruka u odručenju, dok se desnom izvodi čeoni krug sa dinamičnim štapom. Također, uz položaj ruku, mora se paziti u mažoret plesu i na položaj nogu, gdje je bitan odnos potkoljenice i natkoljenice. Nakon što su korisnici u obje grupe razgovarali sa trenericom o funkciji kretanja u mažoret plesu, ponovili su dijelove koreografija sa mažoret palicama, pomponima i šarenim trakicama i zaplesali uz veseli ritam glazbe.

11.06.2021. godine, održane su radionice likovno kreativne. Tema ovih radionica bila je ˝ Sunce ˝. Vanjski suradnik je na ovoj radionici govorio o Suncu odnosno zvijezdi u centru našeg Sunčevog sustava. Nakon kratkog razgovora, korisnici su nacrtali i obojali svoja vesela i šarena Sunca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj teksta je isključiva odgovornosti Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.