08.05.2021. MOŽEMO I MI II

Ulazimo u posljednji mjesec četvrte godine provedbe programa, a kao da smo na početku.

Kako zbog pandemije ove godine nismo putovali na natjecanja, sredstva smo utrošili na nabavu nove opreme. Naša dvorana je prepuna kvalitetne opreme s kojom možemo doista raditi sa svakim korisnikom.

Sport za osobe s intelektualnim oštećenjem je toliko kompleksno područje, jer svaki pojedinac ima svoje mogućnosti i želje, ali i određena ograničenja, a mi sve to moramo prepoznati i usmjeriti ka najboljem.

Mi ne možemo osmisliti trening na kojemu bi svi radili isto, mi ne možemo osmisliti ni približne aktivnosti za sve, ali možemo i moramo se prilagoditi svakom...možemo i moramo od svakog postići njegov maksimum. To i radimo.

Na slikama naših aktivnosti vidite da neki mogu sve što se od njih očekuje, da neki mogu sve ali uz podršku, da neki mogu samo jednostavnije pokrete uz podršku i pomoć...ali vidite i da su SVI zadovoljni jer sportske aktivnosti uvijek poprave raspoloženje.

Našim terapeutima nije jednostavno motivirati korisnike i postići maksimum svakoga u ovakvim uvjetima, ali kada i oni uživaju u svom poslu...sve se može!

Gotovo na kraju četvrte godine provedbe programa i dalje smo uvjereni da aktivnosti moramo nastaviti i dalje...kvalitetno barem kao do sada....i upravo to ćemo i činiti.....a vi nas pratite i podržavajte.