07. i 08.05.2018. “MOŽEMO I MI” – TREĆI MEĐUNARODNI MITING U ZDRUŽENOJ ATLETICI PULA 2018.

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar sudjelovala je s korisnicima „Kluba rekreativaca s intelektualnim oštećenjem“, osnovanim programom „Možemo i mi“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na Trećem međunarodnom mitingu u združenoj atletici Pula 2018.., održanom  07. i 08.05.2018. godine u Puli.

Treći Međunarodni miting u združenoj atletici  organizirala je Škola za odgoj i obrazovanje-Pula, ŠŠD Hobotnica na kojoj su sudjelovale udruge i ustanove sa područja RH, koje skrbe o osobama s intelektualnim teškoćama. Našu Udrugu predstavljalo je 5 natjecatelja, koji su postigli slijedeće rezultate: S. D. 1. mjesto, 100m združeno-žene, M. Š. 1. mjesto, 200m združeno- žene, D. A. 1. mjesto, 100m združeno-muški, N. J. 1. mjesto 200m združeno-muški, Z. D. 2. mjesto 200m združeno-muški. Naših troje natjecatelja imali su najbolje rezultate natjecanja, a natjecali su se u najjačoj jakosnoj skupini. Još jedno natjecanje u nizu mnogobrojnih kojim su ostvareni odlični rezultati i osvojene nove medalje.