07.12.2017. “UČINI MALI KORAK VELIKIM”

Suradnjom Zaklade „Hrvatska za djecu“ i naše Udruge ostvarena je želja našoj korisnici B.P.

Naime, Zaklada „Hrvatska za djecu" svakodnevno nastoji prepoznati i doprinijeti kvalitetnijem odrastanju djece Hrvatske, nadograđujući i upotpunjujući na svoj način postojeće aktivnosti državnih tijela i institucija. Tako su pokrenuli i jednu od aktivnosti koja se odnosi na promociju  emotivne slikovnice, namijenjene odraslima, a čiji je naziv "Učini mali korak velikim" koji je ujedno i slogan Zaklade. Naši korisnici svojim željama na crtežima upotpunili su slikovnicu, te je gosp. Zdenko Pančić iz Vukovara obradovao i darivao našu korisnicu sa njenom željom.

Ovim putem mu se zahvaljujemo na posjeti i darivanju naše korisnice B.P.!