06.-10.12.2021. DRUŠTVENI CENTAR IN – Radionice u UZOSIO Golubica Vukovar

06.12.2021. godine, održane su slobodne aktivnosti. Na ovim slobodnim aktivnostima korisnici su izrađivali prigodne čestitke, koje će pokloniti prijateljima, roditeljima i drugim dragim osobama.

09.12.2021. godine, održane su radionice plesa. Na ovim radionicama plesa korisnici su zajedno sa trenericom folklora ponovili sve do sada naučeno, te su se dobro zabavili.

10.12.2021. godine, održane su radionice likovno kreativne. Tema ovih radionica bila je ˝Likovi na plohi ˝. Na ovim radionicama vanjski suradnik je korisnicima nacrtao kružnice, a oni su imali zadatak nacrtati likove na plohi unutar tih kružnica sa flomasterima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj teksta je isključiva odgovornosti Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.