06. 05. 2011. SEMINAR MULTIPLE SKLEROZE

Dana 06.05. u Vukovaru, pod organizacijom Saveza Društava Multiple Skleroze Hrvatske, održan je seminar pod nazivom ” Pravo na rad kroz Zakon o zapošljavanju OSI, MS zadruge – modeli osiguranja životne egzistencije oboljelih od MS-a.”
Sudionici ovog seminara su se imali prilike upoznati sa statusom osoba sa multiplom sklerozom u Hrvatskoj te o modelima njihovog zapošljavanja. Takav jedan oblik socijalnog modela jesu ”zadruge” putem kojega članovi svoje proizvode plasiraju na tržište čime ne samo da povećavaju  svoju ekonomsku sigurnost nego i razvijaju kompetencije za svakodnevni život.
Seminaru je prisustvovala Ivana Perak.