05. i 06.06.2023. “Razvoj usluge savjetovanja turističkom sektoru za pristup turistima s invaliditetom”

Dana 05. i 06. lipnja 2023. godine održane su radionice o inkluzivnom turizmu za zaposlenike u turističkom sektoru. Obrađene su teme kako prilagoditi poslovanje i komunikacije u turističkim uslugama radi bolje prilagodbe i privlačenja turista s invaliditetom. U sklopu radionice na praktičnom primjeru konjičkog kluba Dunavski raj prikazane su prilagodbe u prostoru te radu s turistima s invaliditetom.
Radionice su provedene u sklopu projekta „Razvoj usluge savjetovanja turističkom sektoru za pristup turistima s invaliditetom" koji je sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma i sporta.