04.01.2021. godine, održane su slobodne aktivnosti. Na ovotjednim slobodnim aktivnostima većina korisnika imala je priliku igrati Floorball (hokej na parketu), dok su ostali korisnici koristili sprave za vježbanje. Bila je to odlična prilika za rekreaciju u ove hladne dane.   

 04.01.2021. godine, održane su radionice likovno kreativne. Tema ovih radionica bila je ˝Šareni bor˝. Na radionici korisnici su tehnikom povlačenja ravnih linija izradili svoj bor. Jedna grupa je koristila flomastere dok je druga grupa koristila tempere za izradu svojih šarenih boja. Bila je to odlična prilika za međusobno druženje zajedno sa stručnim suradnicima.  

 07.01.2021. godine održana je radionica likovno dramska. Tema ove radionice bila je ˝Vlak u snijegu.˝ Na prvom djelu radionice korisnici su pogledali film Vlak u snijegu. Na drugom djelu radionice, korisnici su uz pomoć stručnih suradnika izradili svoje vlakove i slušali pjesme iz filma.   

 07.01.2021. godine, održane su radionice plesa. Na održanim radionicama korisnici su plesali do sada naučenu koreografiju. Korištenje plesnih sadržaja u radu sa našim korisnicima utječe na uistinu mnogo stvari u tijelu. Osim na razvoj i vježbanje motoričkih sposobnosti, ples utječe i na razvoj kreativnosti, ritmičnosti, harmoničnosti i ljepotu pokreta.   

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.