04.02.2020. EDUKACIJA ZA KORIŠTENJE WEB APLIKACIJE MODUL ZA PRAĆENJE I PLAĆANJE RAČUNA ZA SOCIJALNE USLUGE

Dana 04. veljače 2020. godine u organizaciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održana je edukacija za upoznavanje WEB aplikacije Modul za praćenje i plaćanje računa za socijalne usluge, koja je namijenjena za organizacije, te nedržavne domove i druge pravne i fizičke osobe koje pružaju socijalne usluge sukladno potpisanom Ugovoru sa nadležnim Ministarstvom. Edukacija je održana u Osijeku u prostoru Doma za starije osobe Osijek. Kako je  Ministarstvo od ove godine započelo s elektroničkom naplatom usluga koje pružaju nedržavni domovi i druge pravne i fizičke osobe registrirane za pružanje takvih usluga za korisnike koji prema Rješenju odgovarajućeg CZSS, imaju određena prava na korištenje usluga., za tu svrhu je izrađena WEB aplikacija „Modul za praćenje i plaćanje računa za socijalne usluge“, tvrtke Enel-Split d.o.o. Svrha edukacije je da bi se pružatelji što bolje mogli pravovremeno upoznati i prilagoditi u korištenju s istom.

Edukaciju je vodio predstavnik Ministarstva gosp. Dražen Tomašić i predstavnik tvrtke Enel-Split , a na istoj su prisustvovali predstavnici Udruga, Domova, te ostali predstavnici koji pružaju socijalne usluge, među kojima su prisustvovale i predstavnice naše Udruge.