02. i 03.09.2021. DRUŠTVENI CENTAR IN – Radionice u UZOSIO Golubica Vukovar

02.09.2021. godine, održane su radionice plesa. Na ovim radionicama korisnici su zajedno sa trenericom učili pjesmu i ples ˝Ćiro˝. Uz puno pjesme, smijeha i veselja iza nas je još jedna radionica plesa.

03.09.2021. godine, održane su radionice likovno kreativne. Tema ovih radionica bila je ˝ Najdraži kolač ˝. Na ovoj radionici vanjski suradnik je korisnicima zadao zadatak da nacrtaju svoj najdraži kolač. Nacrtane i obojane radove, možete vidjeti na fotografijama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj teksta je isključiva odgovornosti Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ˝Golubica˝ Vukovar.