02.10.2018. „AKTIVNO U SRETNIJE SUTRA“

Početkom rujna započeli smo sa provedbom projekta „Aktivno u sretnije sutra“ kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji nam je odobren  na temelju Natječaja za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu.

Nakon nabavljene opreme kojom se omogućava osiguranje dodatnih aktivnosti u smislu psihofizičke rehabilitacije krenuli smo sa aktivnostima. Na zadovoljstvo naših korisnika svaki tjedan se provode radionice mažoret plesa pod stručnim vodstvom trenerice primjereno mogućnostima naših korisnika. Obzirom da je našim korisnicima glazba najdraži dio svakog druženja, a ples je nešto u čemu istinski uživaju, na radionicama plesa aktivno sudjeluju.

Rezultate treniranja plesa na radionicama prezentirati ćemo zajedničkim nastupom korisnika sa članicama MGV.