02. 01. 2011. NOVI PROJEKT – IZGRADNJA CENTRA ZA OSOBE S MENTALNOM RETARDACIJOM

Temeljem plana aktivnosti djelovanja Društva za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar pokrenut je projekt IZGRADNJA CENTRA ZA OSOBE S MENTALNOM RETARDACIJOM. Prvi koraci su učinjeni,  prezentirali smo projekt i dobili potporu od župana Bože Galića. Cilj projekta je izgradnja višenamjenskog objekta koji bi služio za poludnevne i dnevne aktivnosti, te za interventni smještaj korisnika, a pokušali bi organizirati i stanovanje uz potporu za članove koji su u potrebi.
Dalje aktivnosti su usmjerene prema Gradu Vukovaru na iznalaženju prostora, odnosno gradilišta za budući objekt.