01. 10. 2010.

U organizaciji Grada Vukovara biti će obilježen Međunarodni dan starijih osoba.

Prigodni program će se održati na Trgu Republike Hrvatske u centru Grada.

Pored ostalih sudionika,  i Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar će nastupiti zborom Golubica sa nekoliko pjesama, a naš doprinos manifestaciji biti će i ustupanjem opreme za ozvučenje bez naknade.