01.10.2010. MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

Grad Vukovar – Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine u suradnji sa partnerima, Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar, Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada Grada Vukovara, Udruga »Bijela golubica», Centar za pomoć i njegu «Primum», MOBMS  program «Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama i Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar, organizirao je na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba.

Partneri su na štandovima pokazali svoje radove a neki od njih su nastupili i u prigodnom glazbeno – scensko – recitatorskom programu.

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar je pored lijepo uređenog štanda prikazalo i svoje glazbeno umijeće, naime, zbor klub «Golubica» pjevao je tri pjesme.

Doprinos ovoj manifestaciji bio je i u ustupljenoj opremi za ozvučenje, a čast da vodi program pripala je našem predsjedniku Ivici Azenić.