01. 04. 2011. SOCIJALNO MENTORSTVO

1.travnja u Zagrebu je održana radionica drugog kruga konzultacija pod nazivom “Socijalno mentorstvo kao put prema zaposlenju i socijalnom uključivanju” koja je organizirana u okviru projekta EU “Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina”. Tema je bila rasprava oko uloge socijalnog mentorstva u Hrvatskoj te načini njezine provedbe u istoj. Ovoj raspravi su prisustvovali i stručnjaci iz Malte i Portugala koji su predstavljanjem svojih primjera prakse socijalnog mentorstva uvelike olakšali razumijevanje i praksu ovoga pojma. Aktivni sudionik našega Društva na seminaru je bila Ivana Perak.