ORGANIZIRANO STANOVANJE | UZOSIO Golubica

Postupak stjecanja statusa pružatelja usluge

Na naše traženje temeljeno na prethodno provedenoj anketi među roditeljima naših članova, kao i zaključcima organiziranog okruglog stola na temu organiziranog stanovanja u gradu Vukovaru, od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi dobili smo Rješenje – Odobrenje za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji, u okviru organiziranog stanovanja, za 10 osoba s intelektualnim oštećenjem, od 02. kolovoza 2011. godine i Rješenje o ispunjavanju uvjeta glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika za početak pružanja usluga skrbi izvan vlastite obitelji u okviru organiziranog stanovanja za 8 osoba s intelektualnim oštećenjem, od 02. kolovoza 2011. godine.

Sukladno dobivenim dokumentima, zatražili smo i potpisivanje Ugovora o međusobnim odnosima kojim bi se potanje regulirali međusobni odnosi vezano za pružanje usluga organiziranog stanovanja.

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, kao pružatelj usluge socijalne skrbi, s jedne strane i Ministarstvo socijalne politike i mladih (ranije Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi), s druge strane, dana 15. prosinca 2011. godine, sklopili su Ugovor o međusobnoj suradnji kojim UZOSIO Golubica Vukovar dobiva status pružatelja usluga u socijalnoj skrbi za 8 osoba, u obliku organiziranog stanovanja za osobe s intelektualnim oštećenjem.

  1. rujna 2013 godine, Udruga je s Ministarstvom socijalne politike i mladih potpisala Aneks Ugovora  kojim je definirano kako ispunjavamo propisane uvjete glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika za pružanje socijalnih usluga skrbi izvan vlastite obitelji u okviru organiziranog stanovanja za ukupno 18 odraslih osoba s intelektualnim oštećenjem na tri adrese, od toga najviše 8 korisnika smještenih temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb.

Temeljem aneksa ugovora o međusobnim odnosima između Ministarstva socijalne politike i mladih i naše Udruge, dana 14. srpnja 2016., došlo je do promjene ugovorenog kapaciteta, te je proširen broj sa 8 na 15 korisnika organiziranog stanovanja.

  1. siječnja 2023. godine Udruga je potpisala Ugovor o pružanju socijalnih usluga sa Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za pružanje usluge organizirano stanovanje za 18 korisnika upućenih temeljem rješenja Hrvatskoga zavoda za socijalni rad.

Trenutno ispunjavamo uvjete za organizirano stanovanje za 22 korisnika,  a pružamo uslugu za 17 korisnika, od toga 16 osoba smješteno je temeljem Rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i 1 osoba privatnim ugovaranjem uz suglasnost Zavoda za socijalni rad.

 

Početak pružanja usluge

Dana 19. ožujka 2012. godine, useljenjem tri korisnika u unajmljeni objekt – kuću u kojoj može stanovati maksimalno pet korisnika, Udruga  započinje sa realizacijom potpisanog ugovora u smislu pružanja usluga organiziranog stanovanja uz podršku. Već do kraja godine ugovoreni kapaciteti su se popunili.

Trenutno skrbimo o 16 korisnika smještenih temeljem Rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad u tri stambene zajednice i 1 korisnikom temeljem privatnog ugovaranja uz suglasnost Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

O usluzi

Organizirano stanovanje alternativa je institucionalnoj skrbi, njime se ostvaruje pravo osobe kao jednakopravnog člana društva.

Bit pružanja ove usluge socijalne skrbi je da osobe s intelektualnim oštećenjem ostaju živjeti u svojoj lokalnoj zajednici, u humanijem obliku smještaja, jer sukladno odredbama Zakona najviše 8 korisnika može stanovati u jednoj stambenoj zajednici. Osim podrške u stanovanju (u obavljanju kućanskih poslova, održavanju higijene i sl.) u okviru pružanja ove usluge korisnicima se organizira i njihovo slobodno vrijeme na način da isto provode u njima prilagođenim aktivnostima u radu radionica Kluba „Golubica“ i Kluba rekreativaca s IO, ali i u obilasku i posjetima programima i događanjima organiziranim u gradu Vukovaru.

Korisnicima organiziranog stanovanja pruža se mogućnost korištenja svih aktivnosti koje stoje na raspolaganju i korisnicima poludnevnog boravka (pogledati pod poludnevni boravak i klubovi), a koje su im dostupne kroz aktivnosti Klubova koji djeluju pri Udruzi, sve ovisno o njihovim interesima, željama i mogućnostima.

Cilj ove usluge je da korisnik živi u humanijim uvjetima, poput drugih građana, da sam određuje svoje dnevne aktivnosti, koristi resurse zajednice, komunicira sa rodbinom i prijateljima, zastupa sama sebe, prima podršku koja je u skladu sa njegovom dobi i stanjem.

Podrška koja se pruža u jednoj stambenoj zajednici je sveobuhvatna tijekom cijelog dana, dok je za korisnike u druge dvije stambene zajednice povremena, odnosno kontinuirana u određenim aktivnostima (podrška kroz nekoliko sati dnevno).

Rad usmjeravamo na osobno usmjereni pristup kojim se podrška prilagođava potrebama i željama, ali i sposobnostima i interesima svakog pojedinog korisnika.

Cilj koji se pokušava postići je što veća uključenost korisnika u svim područjima življenja, do postizanja njihove maksimalne samostalnosti.

Uključenost korisnika razlikuje se kod svakog pojedinca, od potpune ovisnosti za podrškom asistenta, do velikog stupnja samostalnosti u većini područja življenja.