ORGANIZIRANO STANOVANJE

Postupak stjecanja statusa pružatelja usluge

Na naše traženje temeljeno na prethodno provedenoj anketi među roditeljima naših članova, kao i zaključcima organiziranog okruglog stola na temu organiziranog stanovanja u gradu Vukovaru, od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi dobili smo Rješenje – Odobrenje za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji, u okviru organiziranog stanovanja, za 10 osoba s intelektualnim oštećenjem, od 02. kolovoza 2011. godine i Rješenje o ispunjavanju uvjeta glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika za početak pružanja usluga skrbi izvan vlastite obitelji u okviru organiziranog stanovanja za 8 osoba s intelektualnim oštećenjem, od 02. kolovoza 2011. godine.

Sukladno dobivenim dokumentima, zatražili smo i potpisivanje Ugovora o međusobnim odnosima kojim bi se potanje regulirali međusobni odnosi vezano za pružanje usluga organiziranog stanovanja.

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, kao pružatelj usluge socijalne skrbi, s jedne strane i Ministarstvo socijalne politike i mladih (ranije Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi), s druge strane, dana 15. prosinca 2011. godine, sklopili su Ugovor o međusobnoj suradnji kojim UZOSIO Golubica Vukovar dobiva status pružatelja usluga u socijalnoj skrbi za 8 osoba, u obliku organiziranog stanovanja za osobe s intelektualnim oštećenjem.

17. rujna 2013 godine, Udruga je s Ministarstvom socijalne politike i mladih potpisala Aneks Ugovora  kojim je definirano kako ispunjavamo propisane uvjete glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika za pružanje socijalnih usluga skrbi izvan vlastite obitelji u okviru organiziranog stanovanja za ukupno 18 odraslih osoba s intelektualnim oštećenjem na tri adrese, od toga najviše 8 korisnika smještenih temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb

Temeljem aneksa ugovora o međusobnim odnosima između Ministarstva socijalne politike i mladih i naše Udruge, dana 14. srpnja 2016, došlo je do promjene ugovorenog kapaciteta, te je proširen broj sa 8 na 15 korisnika organiziranog stanovanja, čime su trenutno naši ugovoreni kapaciteti popunjeni.

Trenutno ispunjavamo uvijete za organizirano stanovanje za 22 korisnika, dok nam je ugovorenih 15 kapaciteta popunjeno.

Početak pružanja usluge

Dana 19. ožujka 2012. godine, useljenjem tri korisnika u unajmljeni objekt – kuću u kojoj može stanovati maksimalno pet korisnika, Udruga  započinje sa realizacijom potpisanog ugovora u smislu pružanja usluga organiziranog stanovanja uz podršku. Već do kraja godine ugovoreni kapaciteti su se popunili.

Trenutno skrbimo o 15 korisnika smještenih temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb u tri stambene zajednice i 1 korisnikom temeljem privatnog ugovaranja uz suglasnost Centra za socijalnu skrb.

O usluzi

Organizirano stanovanje alternativa je institucionalnoj skrbi, njime se ostvaruje pravo osobe kao jednakopravnog člana društva.

Bit pružanja ove usluge socijalne skrbi je da osobe s intelektualnim oštećenjem ostaju živjeti u svojoj lokalnoj zajednici, u humanijem obliku smještaja, jer sukladno odredbama Zakona najviše 8 korisnika može stanovati u jednoj stambenoj zajednici. Osim podrške u stanovanju (u obavljanju kućanskih poslova, održavanju higijene i sl.) u okviru pružanja ove usluge korisnicima se organizira i njihovo slobodno vrijeme na način da isto provode u njima prilagođenim aktivnostima u radu radionica Kluba „Golubica“ i Kluba rekreativaca s IO, ali i u obilasku i posjetima programima i događanjima organiziranim u gradu Vukovaru.

Korisnicima organiziranog stanovanja pruža se mogućnost korištenja svih aktivnosti koje stoje na raspolaganju i korisnicima poludnevnog boravka (pogledati pod poludnevni boravak i klubovi), a koje su im dostupne kroz aktivnosti Klubova koji djeluju pri Udruzi, sve ovisno o njihovim interesima, željama i mogućnostima.

Cilj ove usluge je da korisnik živi u humanijim uvjetima, poput drugih građana, da sam određuje svoje dnevne aktivnosti, koristi resurse zajednice, komunicira sa rodbinom i prijateljima, zastupa sama sebe, prima podršku koja je u skladu sa njegovom dobi i stanjem.

Podrška koja se pruža u jednoj stambenoj zajednici je sveobuhvatna tijekom cijelog dana, dok je za korisnike u druge dvije stambene zajednice povremena, odnosno kontinuirana u određenim aktivnostima (podrška kroz nekoliko sati dnevno).

Rad usmjeravamo na osobno usmjereni pristup kojim se podrška prilagođava potrebama i željama, ali i sposobnostima i interesima svakog pojedinog korisnika.

Cilj koji se pokušava postići je što veća uključenost korisnika u svim područjima življenja, do postizanja njihove maksimalne samostalnosti.

Uključenost korisnika razlikuje se kod svakog pojedinca, od potpune ovisnosti za podrškom asistenta, do velikog stupnja samostalnosti u većini područja življenja.