POVIJEST

POVIJEST UDRUGE

Na Izvještajno – Izbornoj Skupštini održanoj 21. ožujka 2014. godine zbog promjena Zakona o socijalnoj skrbi donesena je odluka o promjeni naziva Društva za pomoć mentalno retardiranim osobama, te od tada naziv glasi Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem "Golubica" Vukovar, sa skraćenim nazivom UZOSIO GOLUBICA VUKOVAR.

Udruga je osnovana 1970. godine te je od svog osnivanja pa sve do 1991. godine uspješno djelovala na području tadašnje općine Vukovar, djelujući pri školi "Boško Buha" u Vukovaru.

Od 1991. godine pa sve do 1998. godine, Udruga je pravno djelovala no u tzv. «statusu mirovanja». Naime, u tom vremenskom razdoblju, razdoblju progonstva, Udruga je vršila usklađenja svojih općih akata sa trenutnim zakonodavstvom, kako bi osigurala pravni slijed svojega postojanja.

Nakon mirne reintegracije hrvatskog podunavlja i povratkom u Vukovar, 1998. godine, Udruga je nastavila s aktivnim radom koliko je to bilo moguće s obzirom na uvjete u kojima se nalazila, posebice imajući u vidu povratak članstva iz progonstva (kroz nekoliko godina), činjenicu da nismo imali prostorije u kojima bi Udruga radila (radila u privatnoj kući obitelji Azenić nekoliko godina) i slične probleme.

2005. godine Udruga je započela sa konkretnim radom usmjerenim na postizanje statutarno naznačenih ciljeva, no nije provodila neposredan rad s korisnicima. Početno, članovi su se okupljali jednom tjedno 2-3 sata, da bi se vrlo brzo zbog povećanja broja korisnika rad proširio na tri dana u tjednu, te da bi 2007. godine počeli sa radom svih pet dana u tjednu, jer je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti pružilo potporu prvom projektu, a projekte Udruge you to vrijeme financijski prati i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Svjesni opravdanosti rada Udruge, početkom 2009. godine, Grad Vukovar nam ustupa kvalitetan prostor bez naknade koji sami uređujemo i opremamo, uz novčanu potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Realni planovi rada Udruge, osiguran adekvatan prostor, kadrovski i ostali potrebni uvjeti doprinijeli su da 12. svibnja 2010. godine kao roditeljska udruga, prvi u Slavoniji i Baranji, a treći u RH, potpišemo Ugovor o međusobnoj suradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi kojim dobivamo status pružatelja usluga za 20 osoba u socijalnoj skrbi u obliku poludnevnog boravka za osobe s mentalnom retardacijom starije od 21 godine. Tako je trenutno, temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb osiguran poludnevni boravak za 20 osoba u našoj Udruzi.

Kao opravdani nastavak svih ranijih aktivnosti bilo je proširenje djelatnosti na pružanje usluge skrbi u obliku organiziranog stanovanja uz podršku, odnosno, osnivanje stambenih zajednica za život osoba intelektualnim oštećenjem starijih od 21 godine samostalno uz nadzor i potporu stručnog osoblja, pružajući na taj način osobama s intelektualnim oštećenjem kvalitetan život i nakon smrti njihovih roditelja ili osobama bez adekvatne rodiljske skrbi. Ovaj oblik skrbi je alternativa institucionalnom obliku smještaja.

2010.godine, uz potporu Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i drugih donatora kupili smo kombi vozilo, kako bi se osigurao dolazak i onim korisnicima koji ne žive u blizini ili nisu u mogućnosti samostalno se koristiti javnim prijevozom, a korisnici su usluge poludnevnog boravka.

Dana 9. prosinca 2011. godine sklopljen je Ugovor o međusobnim odnosima između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i naše Udruge za osam korisnika u dvije stambene zajednice. Ovakav Ugovor, po našim spoznajama you to vrijeme, a ni danas nema niti jedna udruga u našoj Županiji. Trenutno skrbimo o 15 korisnika smještenih temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, te o 1 korisniku privatnim ugovaranjem uz suglasnost Centra za socijalnu skrb.

Socijalnu uslugu organiziranog stanovanja pružamo za trenutno 16 osoba s intelektualnim oštećenjem, u tri stambene zajednice. Uslugu pružamo u objektima, dvjema stambenim jedinicama koje su vlasništvo Udruge, na adresi Kolodvorska 18, Vukovar i jednom stambenom objektu na adresi Kolodvorska 6. Svjesni potrebe za sigurnošću i održivošću, Udruga je naime tijekom 2012. godine pokrenula projekt "Samo jedno mjesto se zove dom" koji je realiziran uz kredit poslovne banke SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. poslovnica Vukovar uz potporu Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Potporu ovom projektu pružili su građani Grada Vukovara i prigradskih naselja, predstavnici gradova i općina te ustanova i institucija diljem Hrvatske. Kupljeni stambeni objekt u Kolodvorskoj 18 u Vukovaru, koji je svojim prostorom i uređenošću omogućio povećanje smještajnih kapaciteta organiziranog stanovanja, te koji sadrži prostore za provođenje aktivnosti poludnevnog boravka za 20 osoba s intelektualnim oštećenjem. Novi objekt ispunjava sve propisane uvjete za organizirano stanovanje za 13 korisnika i na nivou su iznadprosječnog smještaja u Europskoj uniji, što ukazuje da su naše aktivnosti u proteklom vremenu bile opravdane, što nam je obveza i za dalje djelovanje – provedba aktivnosti u svrhu poboljšanja kvalitete življenja osoba s intelektualnim oštećenjima, kao i u proteklih nekoliko godina.

Tijekom 2015. godine Udruga je kupila, također kreditom poslovne banke SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. poslovnica Vukovar, još jedan objekt za dvije stambene zajednice, za šest i tri korisnika, na adresi Vukovar, Kolodvorska 6, u kojemu je aktivna jedna stambena zajednica sa 4 korisnika.

U lipnju 2014. godine  Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva donijela je odluku kojom se UZOSIO Golubica Vukovar odobrava institucionalna podrška, te smo tim danom zaposlili jednu djelatnicu, koja je nastavila sa radom i po prestanku financiranja od strane Nacionalne zaklade.

2014. godine u sklopu UZOSIO "Golubica" osnovan je "Logopedski kabinet" u koji smozaposlili jednu mag. logopeda. Kabinet je trenutno u "statusu mirovanja".

U razdoblju od 09.04.2018. – 08.04.2020. godine u sklopu Programa inovativnog zapošljavanja financirano od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom nabavili smo novo kombi vozilo kako bi povećali mogućnost obavljanja radnih aktivnosti, mogućnost inkluzivnog volontiranja naših korisnika.

Kroz pružanje socijalnih usluga poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja, kao i kroz provedbu projekata usmjerenih na poboljšanje kvalitete života naših korisnika, zaposlili smo 16 radnika, od toga 13 na neodređeno vrijeme. Osim te brojke, zaposlili smo i 10 pomoćnika u nastavi.

Osim navedenih najznačajnijih projekata koje smo tijekom proteklih godina realizirali, svake godine provodimo velik broj projekata kojima je cilj poboljšanje kvalitete življenja osoba s intelektualnim oštećenjem, naših korisnika. Posebice smo ponosni na naša ljetovanja, naše VUFIS-e, naše nastupe na INKAZ-ima, sudjelovanja u natjecanjima, osvojene medalje na Specijalnim olimpijskim igrama u Hannoveru, Abu Dhabiju, pehare, rezultate na Gothia Cupu-u u Švedskoj...

Za dosadašnji uspješan rad primili smo Povelje Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.