O NAMA | UZOSIO Golubica

O NAMA | UZOSIO Golubica

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem "Golubica" Vukovar je dragovoljna, nestranačka, socijalna, neprofitna Udruga za pomoć i unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom kategorije intelektualnih oštećenja u koju se učlanjuju osobe s intelektualnim oštećenjem, njihovi roditelji, članovi njihovih obitelji, skrbnici i ostali građani, koji svojim radom žele pomoći organiziranim poticanjem radnji i mjera na promicanju njihova odgoja, obrazovanja, zapošljavanja, rehabilitacije, socijalizacije, edukacije, inkluzije te zdravstvene i socijalne skrbi i drugih oblika skrbi usmjerenih na unapređivanje kvalitete življenja osoba s intelektualnim oštećenjem i njihovih obitelji, te djeluje već više od 53 godine na području grada Vukovara i Vukovarsko – srijemske županije.

Prema knjizi članstva Udruga trenutno broji 155 članova  od toga 57 nominalnih članova (osoba s intelektualnim oštećenjem).

Udruga zapošljava ukupno 15  radnika, od toga je na pružanju socijalnih usluga 13 na neodređeno vrijeme,  te 2 na određeno te ima 2 stalna volontera.

Neposredan rad s korisnicima usluga Udruga svakodnevno provodi s 39 osoba s intelektualnim oštećenjem i to:

Poludnevni boravak trenutno koristi 19 osoba s intelektualnim oštećenjem temeljem Uputnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad i 3 korisnika bez Uputnice.

Organizirano stanovanje  koristi 17 osoba, od toga 16 osoba smješteno je temeljem Rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i 1 osoba privatnim ugovaranjem uz suglasnost Zavoda za socijalni rad.

Želimo napomenuti da smo prva i jedina udruga – organizacija civilnog društva u Vukovarsko – srijemskoj županiji sa ugovorom o pružanju usluge organiziranog stanovanja za osobe s intelektualnim oštećenjem.

UZOSIO Golubica Vukovar

MONOGRAFIJU DRUŠTVA U PDF VERZIJI POGLEDATI OVDJE (4,79 MB)

STATUT - 2015.(PDF)