O NAMA

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem "Golubica" Vukovar je dragovoljna, nestranačka, socijalna, neprofitna Udruga za pomoć i unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom kategorije intelektualnih oštećenja u koju se učlanjuju osobe s intelektualnim oštećenjem, njihovi roditelji, članovi njihovih obitelji, skrbnici i ostali građani, koji svojim radom žele pomoći organiziranim poticanjem radnji i mjera na promicanju njihova odgoja, obrazovanja, zapošljavanja, rehabilitacije, socijalizacije, edukacije, inkluzije te zdravstvene i socijalne skrbi i drugih oblika skrbi usmjerenih na unapređivanje kvalitete življenja osoba s intelektualnim oštećenjem i njihovih obitelji, te djeluje već više od 52 godine na području grada Vukovara i Vukovarsko – srijemske županije.

Prema knjizi članstva Udruga trenutno broji 155 članova  od toga 57 nominalnih članova (osoba s intelektualnim oštećenjem).

Udruga zapošljava ukupno 26  radnika, od toga je na pružanju socijalnih usluga 13 na neodređeno vrijeme, 3 na određeno te 10 radnika na poslovima pomoćnika u nastavi, te ima 3 stalna volontera.

Neposredan rad s korisnicima usluga Udruga svakodnevno provodi s 39 osoba s intelektualnim oštećenjem i to:

Poludnevni boravak trenutno koristi 20 osoba s intelektualnim oštećenjem temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb i 3 korisnika bez Rješenja.

Organizirano stanovanje  koristi 16 osoba, od toga 15 osoba smješteno je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i 1 osoba privatnim ugovaranjem uz suglasnost Centra za socijalnu skrb.

Želimo napomenuti da smo prva i jedina udruga – organizacija civilnog društva u Vukovarsko – srijemskoj županiji sa ugovorom o pružanju usluge organiziranog stanovanja za osobe s intelektualnim oštećenjem.

UZOSIO Golubica Vukovar

MONOGRAFIJU DRUŠTVA U PDF VERZIJI POGLEDATI OVDJE (4,79 MB)

STATUT - 2015.(PDF)