MISIJA

Misija: razvoj usluga u zajednici usmjerenih na ostvarivanje prava na život u zajednici i postizanje socijalne uključenosti osoba s intelektualnim oštećenjima, kako bi postali ravnopravni članovi društva i time im poboljšali kvalitetu života.

 

Radi ostvarivanja ciljeva i provođenja djelatnosti utvrđenih statutom Udruge, udruga djeluje na slijedećim područjima:
- pružanju socijalnih usluga
- pružanju usluge pomoći u kući
- pružanju usluge psihosocijalne podrške
- pružanju usluge boravka
- pružanju usluge smještaja
- pružanju usluge organiziranog stanovanja
- pružanju stručne pomoći i podrške
- organiziranje skraćenog boravka, igraonica, radionica, klubova
- organiziranje slobodnih aktivnosti
- pružanje pomoći i podrške u vlastitom domu i zajednici
- pružanju usluge osobne asistencije
- promicanju i razvoju volonterstva
- promicanju razvoja socijalnog poduzetništva
- zaštiti prava osoba s invaliditetom
- ostale humanitarne djelatnosti.
Osim ovog statutarno naznačenog i osnovnog cilja, Udruga trenutno ima nekoliko konkretnih ciljeva koje namjerava ostvariti, a to su:

  • proširiti ugovorene kapacitete organiziranog stanovanja uz podršku, sa ciljem daljeg povećanja broja korisnika
  • proširiti ugovorene kapacitete poludnevnog boravka
  • provoditi projekte kojima se ostvaruje misija postojanja i rada Udruge
  • posredno uz sve naznačeno – povećanje broja radnika