KLUBOVI UDRUGE

ŠTO JE KLUB?

Klub je jedan od oblika djelovanja Udruge, čiji je cilj izvaninstitucionalno zbrinjavanje, odnosno okupljanje osoba s intelektualnim oštećenjem, kako bi djelatno i osmišljeno provodili svoje slobodno vrijeme, pod stručnim nadzorom, a prema individualnim sposobnostima.
Naime, zbog stanja osoba s intelektualnim oštećenjem, njihovi životni problemi su uvelike različiti od problema ostalih invalidnih osoba, posebno mislimo na problem uključenja u predškolske ustanove, školovanje po posebnom programu, nemogućnost samostalnog življenja i zasnivanja obitelji, zbrinjavanje u starosti, kada im roditelji i skrbnici onemoćaju.
Želja svih je da se osobe s intelektualnim oštećenjem uključe u život u svojoj prirodnoj sredini, a jedan od mogućih načina je uključivanje u rad Udruge  za pomoć  osobama s intelektualnim oštećenjem, odnosno uključivanje u rad organizacijskih oblika djelovanja Udruge, njihove Klubove.

Taj vid pomoći osobama i roditeljima ima velike prednosti pred drugačijim oblicima uključenja u život lokalne zajednice, jer se na jednom mjestu nudi adekvatan sadržaj prilagođen individualnim potrebama svake osobe s intelektualnim oštećenjem.
U našem Klubu osnovana su dva Kluba, Golubići i Golubica.

GOLUBIĆI

Mali klub za osobe s intelektualnim oštećenjem predškolskog i školskog uzrasta.
Članovi malog kluba su intelektualno oštećene osobe mlađe od 21 godinu, odnosno osobe koje se još uvijek nalaze u sustavu obrazovanja.

Obzirom da se sa ovim osobama stručni rad provodi u školama i predškolskim ustanovama, sa istima se u Udruzi ne provodi neposredan stručni rad (do sada nije bilo niti interesa roditelja, niti potrebe).

Aktivnosti u malom klubu su trenutno usmjerene na rješavanje problema i potreba nominalnih članova predškolskog i školskog uzrasta, kroz kontakte sa roditeljima, skrbnicima, stručnim djelatnicima ustanova, kroz pravno savjetovalište, kao i druge aktivnosti koje se u određenom trenutku ukažu potrebnim i opravdanim.

GOLUBICA

Klub osoba s intelektualnim oštećenjem oblik je djelovanja Udruge  namijenjen osobama s intelektualnim oštećenjem  starijim od 21 godinu. Golubica svakodnevno po 4 sata skrbi o 6 osoba s intelektualnim oštećenjem, koje nisu uključene u programe Rješenjem Centra za socijalnu skrb Vukovar, s ciljem da okupi i organizira rad prilagođen njima, kako bi kroz razne aktivnosti postigli sigurnost, samopouzdanje i osamostalili se prema svojim mogućnostima.

Cilj ovog kluba je izvaninstitucionalno zbrinjavanje, odnosno okupljanje osoba s intelektualnim oštećenjem  kako bi djelatno i osmišljeno provodili svoje slobodno vrijeme pod stručnim nadzorom, a prema individualnim sposobnostima i mogućnostima.

Važnost postojanja i rada ovog kluba je u činjenici da je isti prvi oblik izvaninstitucionalne skrbi za osobe s intelektualnim oštećenjem starije od 21 godine u Gradu Vukovaru, kao i u činjenici da za ovu populaciju u Vukovaru nema postojeće organizirane institucijske skrbi.

Neposredno s korisnicima, aktivnosti se provode svaki dan u različitim, njima prilagođenim radionicama. S korisnicima aktivnosti kluba rade stručne osobe, pod vodstvom defektologa, a uz nazočnost i nadzor medicinskih djelatnika. Dolazak i odlazak korisnika u klub organiziran je osiguranjem besplatnih autobusnih karata, odnosno prijevozom vlastitim kombi vozilom Udruge (u kombiju ima prilagođena rampa za ulaz i izlaz za invalidska kolica).

Kako bi bolje prikazali neposredan rad s korisnicima, u nastavku su fotografije rada korisnika u radionicama.

1.    Likovno-kreativna radionica
2.    Radionica plesa i zabave
3.    Športsko-rekreativna radionica
4.    Rekreativno-terapijsko jahanje
5.    Radionica samostalnog stanovanja uz podršku
6.    Keramičarska radionica
7.    Informatička radionica i igraonica
8.    Dramsko literarna radionica
9.    Zabavno-glazbena radionica
10.  Radionica vrtlarstva
11.  Socijalizacijska radionica
12.  Radionica zlatoveza
13.  Eko radionica