KLUBOVI UDRUGE | UZOSIO Golubica

ŠTO JE KLUB?

Klub je jedan od oblika djelovanja Udruge, čiji je cilj izvaninstitucionalno zbrinjavanje, odnosno okupljanje osoba s intelektualnim oštećenjem, kako bi djelatno i osmišljeno provodili svoje slobodno vrijeme, pod stručnim nadzorom, a prema individualnim sposobnostima.
Naime, zbog stanja osoba s intelektualnim oštećenjem, njihovi životni problemi su uvelike različiti od problema ostalih osoba s invaliditetom, posebno mislimo na problem uključenja u predškolske ustanove, školovanje po posebnom programu, nemogućnost samostalnog življenja i zasnivanja obitelji, zbrinjavanje u starosti, kada im roditelji i skrbnici onemoćaju.Želja svih je da se osobe s intelektualnim oštećenjem uključe u život u svojoj prirodnoj sredini, a jedan od mogućih načina je uključivanje u rad Udruge  za pomoć  osobama s intelektualnim oštećenjem, odnosno uključivanje u rad organizacijskih oblika djelovanja Udruge, njihove Klubove.

Taj vid pomoći osobama i roditeljima ima velike prednosti pred drugačijim oblicima uključenja u život lokalne zajednice, jer se na jednom mjestu nudi adekvatan sadržaj prilagođen individualnim potrebama svake osobe s intelektualnim oštećenjem.

U našoj Udruzi osnovani su slijedeći klubovi i kabineti:

 

GOLUBIĆI

Mali klub za osobe s intelektualnim oštećenjem predškolskog i školskog uzrasta.
Članovi malog kluba su intelektualno oštećene osobe mlađe od 21 godinu, odnosno osobe koje se još uvijek nalaze u sustavu obrazovanja.

Obzirom da se sa ovim osobama stručni rad provodi u školama i predškolskim ustanovama, sa istima se u Udruzi ne provodi neposredan stručni rad (do sada nije bilo niti interesa roditelja, niti potrebe).

Aktivnosti u malom klubu su trenutno usmjerene na rješavanje problema i potreba nominalnih članova predškolskog i školskog uzrasta, kroz kontakte sa roditeljima, skrbnicima, stručnim djelatnicima ustanova, kroz pravno savjetovalište, kao i druge aktivnosti koje se u određenom trenutku ukažu potrebnim i opravdanim.

 

LOGOPEDSKI KABINET

Trenutno u statusu „mirovanja“.

 

GOLUBICA

Klub osoba s intelektualnim oštećenjem oblik je djelovanja Udruge namijenjen osobama s intelektualnim oštećenjem starijim od 21 godinu. Klub svakodnevno po 4 sata dnevno skrbi o osobama s intelektualnim oštećenjem, kojima nije odobrena usluga poludnevnog boravka Rješenjem Centra za socijalnu skrb, s ciljem da okupi i organizira rad prilagođen njima, kako bi kroz razne aktivnosti postigli sigurnost, samopouzdanje i osamostalili se prema svojim mogućnostima.

Cilj ovog kluba je izvaninstitucionalno zbrinjavanje, odnosno okupljanje osoba s intelektualnim oštećenjem kako bi djelatno i osmišljeno provodili svoje slobodno vrijeme pod stručnim nadzorom, a prema individualnim sposobnostima i mogućnostima.

Važnost postojanja i rada ovog kluba je u činjenici da je isti prvi oblik izvaninstitucionalne skrbi za osobe s intelektualnim oštećenjem starije od 21 godine u Gradu Vukovaru, kao i u činjenici da za ovu populaciju u Vukovaru postoji organizirana usluga poludnevnog boravka no samo za 20 korisnika, što je nedostatan kapacitet u odnosu na potrebu.

Neposredno s korisnicima, aktivnosti se provode svaki dan u različitim, njima prilagođenim radionicama. S korisnicima rade stručne osobe, sukladno pravilnicima propisanim za takve oblike skrbi od strane nadležnog Ministarstva. Dolazak i odlazak korisnika u klub organiziran je osiguranjem besplatnih autobusnih karata, odnosno prijevozom vlastitim kombi vozilom Udruge (u kombiju ima prilagođena rampa za ulaz i izlaz za invalidska kolica).

Rad korisnika organiziran je kroz slijedeće radionice: likovno-kreativna radionica, radionica plesa i zabave, sportsko-rekreativna radionica, radionica samostalnog stanovanja uz podršku, informatička radionica i igraonica, dramsko literarna radionica, radionica vrtlarstva, te po potrebi i želji korisnika organiziraju se i novi oblici i vrste radionica.

 

KLUB REKREATIVACA S IO

Korisnici Kluba su osobe s invaliditetom, kategorije intelektualnih oštećenja/teškoća (različitih dijagnoza) o kojima skrbe njihove obitelji, kao i osobe s intelektualnim oštećenjima korisnici socijalnih usluga posebno organiziranog stanovanja (izvaninstitucionalno zbrinuti). Pod stručnim vodstvom zaposlenih radnih instruktora (prvostupnik fizioterapije i magistra primarnog obrazovanja, kao i jedna osoba zaposlena kao zamjena radnoj instruktorici za vrijeme bolovanja), osobe s intelektualnim oštećenjima imaju mogućnost sudjelovati u sportskim aktivnostima prema njihovim željama i mogućnostima. Kroz rad Kluba, nabavljena je sva potrebna oprema za rad. Osim svakodnevnog rada sa korisnicima, kroz aktivnosti Kluba korisnici odlaze i na razna natjecanja (stolni tenis, nogomet, košarka, odbojka, pikado, floorball, kuglanje i sl.) na području Republike Hrvatske i izvan nje, te na taj način stječu veće samopouzdanje, više se uključuju, zainteresiraniji su. Tijekomrazdoblja rada Kluba korisnici su u okviru svojih mogućnosti i želja, vježbali i trenirali različite sportove  te su ostvarili zapažene sportske rezultate na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini.